ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:30 - 16:00

_DSC0010

02-home2

MŠ Louky

Vítejte na oficiálních stránkách Mateřské školy Karviná - Louky. Jsme rádi, že jste tady.

Napište nám

O škole

Ve středu 8.9. jsme se s dětmi vydali do Archeoparku v Chotěbuzi. Děti se seznámily se životem našich předků Slovanů, v hradisku navštívily repliky domečků, ve kterých žili. Dozvěděli jsme se, co Slované jedli, co si oblékali, s čím bojovali, z čeho vyráběli kuchyňské náčiní a stavěli obydlí.  Děti si zkusily mletí zrní na mouku, ,,psaní“ na voskovou tabulku a asi nejvíce se jim líbila střelba lukem na terč. Výlet si pěkně užily a obohatily se o nové poznatky. Fotografie jsou k prohlédnutí ve fotogalerii. 

Prodloužení provozu MŠ

Od začátku školního roku 2021/2022 bude provoz MŠ prodloužen – otevření MŠ v 6 hodin, uzavření v 16 hodin.

Děti do MŠ potřebují: 

 • převlečení do třídy
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky/legíny
 • obuv s pevnou patou
 • pyžamko na spaní
 • převlečení na pobyt venku – pohodlné, nebránící dětem v pohybu – prosíme dětem připravit do dolní části šatní skříňky (část na sezení) na hromádku, aby děti věděly, co si mají ven obléknout
 • pokrývku hlavy podle počasí
 • v jarních a podzimních měsících gumáky
 • balení papírových kapesníků (100 ks), tekuté mýdlo, balení toaletního papíru
 • pokud děti chtějí plyšovou hračku na spaní, doporučujeme donést jednu hračku, kterou si v MŠ nechají u svých peřinek po celý školní rok (z hygienických důvodů)

Děti do MŠ nenosí: 

 • hračky z domu
 • tvrdé bonbony, žvýkačky
 • cenné předměty

Těšíme se na Vás v novém školním roce a přejeme všem dětem spoustu spokojených chvil a radostných zážitků ve školce.

Protiepidemická opatření platná pro školní rok 2021/2022

(viz. SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ vydaný MŠMT)

 • Po příchodu do MŠ u vchodu použijí zákonní zástupci desinfekci rukou, dohlédnout na převlečení dětí v šatně a důkladné umytí rukou mýdlem. Děti budou předány před vstupem do třídy. Prosíme, aby rodiče dětí nevstupovali do prostoru třídy a zdržovali se v budově MŠ jen po dobu nezbytně nutnou pro předání a vyzvednutí dětí (MŠMT nadále doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy omezen).
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy MŠ vstoupit
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.Další pravidla mohou být zavedena v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Omlouvání dětí:  formou SMS na tel. čísle 739 519 946telefonicky na tel. čísle  558 848 095 do 7.30 v den nepřítomnosti, nebo nejpozději den předem p. učitelce na třídě. Pokud rodič dítě nestihne omluvit, může si první den nepřítomnosti v době od 11 do 11.15 oběd vyzvednout.