ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:30 - 16:00

_DSC0010

02-home2

MŠ Louky

Vítejte na oficiálních stránkách Mateřské školy Karviná - Louky. Jsme rádi, že jste tady.

Napište nám

O škole

Klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku spoustu zdraví, štěstí a spokojenosti přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Louky.

Lyžařský kurz

V termínu od 11.1. do 15.1.2020 mají 4 předškoláci možnost zúčastnit se lyžařského výcviku ve ski areálu Bukovec:

 • finanční spoluúčast rodičů činí 800,- Kč/dítě/kurz. Termín pro platbu bude ještě upřesněn.
 • možnost zapůjčení lyžařské výzbroje
 • děti budou pod vedením kvalifikovaných instruktorů

Případný zájem nahlaste p. učitelce na třídě. Výjezdové lyžařské kurzy se budou realizovat dle vývoje pandemické situace.

Ve středu 21.10. jsme se u příležitosti Dne stromů vydali na vycházku do přírody Louckého lesa. Upevnili jsme naše fyzické i duševní zdraví, nasbírali přírodniny ke tvoření ve školce, zapojily své smysly při vnímání podzimní přírody, učili se pojmenovat některé stromy, všímali si jejich plodů a listů. Cestou zpět nás pozval na návštěvu náš kamarád Péťa – na jeho zahradě se děti vydováděly na hřišti; seznámil nás také s jeho roboty, o kterých nám ve školce vypráví. Děkujeme tedy touto cestou mamince Péti za pozvání. Také děkujeme mamince Šimonka za pozvání do Rybího domu, který jsme navštívili na začátku října. Fotografie z obou akcí najdete ve fotogalerii.

Omlouvání dětí

Prosíme o omlouvání dětí na tel. čísle mateřské školy: +420 558 848 095, 

nebo e-mailem: ms.louky@borovskeho.cz

 nejpozději do 7 hodin ráno.

Plán akcí na říjen

2.10. – výlet do Rybího domu v Chotěbuzi         20.10. – vánoční focení dětí pro přihlášené děti 21.10. – PRVNÍ POMOC ZÁŽITKEM A ZÁBAVNĚ – beseda o první pomoci s praktickou ukázkou s pracovníky Českého červeného kříže – dopoledne v MŠ – přeloženo na neurčito

Divadlo Duo Šamšula Ve středu 23.9. nás v MŠ navštíví dopoledne divadlo Duo Šamšula s pohádkou Jak pejsek s kočičkou vařili dort. Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Výlet do Dinoparku Ostrava

 • ve čtvrtek 17. září 2020
 • svačina v 8 hodin v MŠ
 • odjezd od MŠ v 8.30 hodin

S sebou: batůžek s uzavíratelným pitím, drobnou sladkost, pláštěnku. Návrat na oběd v 11.45 hodin. Doprava i vstupné jsou financovány z projektu ,,Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“

Protiepidemická opatření platná pro školní rok 2020/2021 (formulována v Manuálu pro provoz škol a školských zařízení vzhledem ke Covid-19 – vydaný MŠMT)

 • Po příchodu do MŠ u vchodu použijí zákonní zástupci desinfekci rukou, dohlédnout na převlečení dětí v šatně a důkladné umytí rukou mýdlem. Děti budou předány před vstupem do třídy. Prosíme, aby rodiče dětí nevstupovali do prostoru třídy (doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy omezen).
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy MŠ vstoupit.
 • Aktivity a akce, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (kulturní a sportovní akce) se konat nebudou.
 • Školní výlety a školy v přírodě je možné organizovat (jen v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle ,,semaforu” MZd, přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).
 • Pro děti předškolního věku je docházka do MŠ povinná. Povinnost se nevztahuje na období školních prázdnin. Při nařízení karantény škola poskytuje vzdělávání výhradně distančním způsobem přizpůsobeným individuálním podmínkám jednotlivých žáků a personálním a technickým možnostem školy.

Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Děti do MŠ potřebují:

 • převlečení do třídy
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky/legíny
 • obuv s pevnou patou
 • pyžamko na spaní
 • převlečení na pobyt venku – pohodlné, nebránící dětem v pohybu – prosíme dětem připravit do dolní části šatní skříňky (část na sezení) na hromádku, aby děti věděly, co si mají ven obléknout
 • pokrývku hlavy podle počasí
 • v jarních a podzimních měsících gumáky
 • balení papírových kapesníků (100 ks), tekuté mýdlo
 • pokud děti chtějí plyšovou hračku na spaní,doporučujeme donést jednu hračku, kterou si v MŠ nechají u svých peřinek po celý školní rok (z hygienických důvodů)

Děti do MŠ nenosí:

 • hračky z domu
 • tvrdé bonbóny, žvýkačky
 • cenné předměty

Přejeme všem dětem spoustu příjemně strávených chvil a radostných zážitků ve školce.

Přejeme všem pěkné prázdniny plné radosti, sluníčka a pevného zdraví. Dětem děkujeme za společně strávené chvíle a rodičům za spolupráci. Těšíme se na některé z Vás opět v prázdninovém provozu od 10. 8., případně v novém školním roce. Mějte se hezky.

Znovuotevření MŠ Louky

S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo a rozeslalo manuály pro provoz mateřských a základních škol do konce školního doporučuje Odbor školství a rozvoje po projednání s vedením města  přistoupit ke znovuotevření mateřských škol od 11. května 2020. Od pondělí 11. 5. se tedy otevírá MŠ Louky.

V den příchodu dítěte musí rodič doložit podepsané 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKU VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – ke stažení v záložce pod textem.

Také podpisem potvrdí seznámení se a souhlas s podmínkami uvedenými v dokumentu

PROVOZ MŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU (v záložce pod textem) vydaným MŠMT. 

Z preventivních důvodů proti šíření nákazy Covid – 19 budou děti předávány doprovodem při vstupu do MŠ, kde si je zaměstnanec MŠ převezme.

V případě, že dítě do MŠ nastoupí:

Z organizačních důvodů prosíme co nejdříve o zaslání potvrzující SMS na tel. číslo 776 841 513 s datem nástupu dítěte do MŠ. 

Děkujeme za pochopení.

 

Informace MŠMT

V liště pod tímto textem najdete informace vydané Ministerstem školství, mládeže a tělovýchovy k provozu MŠ do konce školního roku 2019/2020.
Prosíme o důkladné seznámení se s veškerými informacemi.
 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Omlouvání dětí:  formou SMS na tel. čísle 739 519 946telefonicky na tel. čísle  558 848 095, nebo nejpozději den předem p. učitelce na třídě.