ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:30 - 16:00

_DSC0010

02-home2

MŠ Louky

Vítejte na oficiálních stránkách Mateřské školy Karviná - Louky. Jsme rádi, že jste tady.

Napište nám

O škole

Další informace k distanční výuce předškoláků byly rozeslány  e-mailem.

Informace k zápisu do 1. tříd na ZŠ Borovského naleznete zde.

Distanční vzdělávání

Milé děti a rodiče, protože se teď nějakou dobu ve školce neuvidíme, budeme pracovat, učit se a hrát si doma. V odkazu DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pod tímto textem najdete ,,úkoly“ na dva týdny. Činnosti a úkoly vypracovávejte důkladně, můžete se k nim vracet a opakovat si je. Zapojit se mohou i děti mladší s ohledem na jejich věkové možnosti. Budeme se moc těšit, až nám pošlete fotky z toho, co se Vám povedlo na e-mail: ms.louky@borovskeho.cz. Fotky najdete na webu: https://www.zonerama.com/MSuMSKarvina/931512, kde se můžete podívat, jak se mají ostatní kamarádi. Přejeme Vám, ať si užijete společně strávený čas a ať se Vám daří. Vaše paní učitelky.

Distanční vzdělávání

Vyzvednutí věcí ze šatny

Pokud byste si potřebovali vyzvednout věci ze šatny, máte možnost dopoledne od 8 do 12, jinak po tel. domluvě na tel. čísle 776 841 513. 

 informace – OŠETŘOVNÉ:

 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Uzavření MŠ

Z důvodu nařízení vlády České republiky bude mateřská škola od 1. 3 do 21.3. 2021 uzavřena. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškoláci), mají povinnost účastnit se distančního vzdělávání. Plán pro distanční výuku zde bude uveřejněn od pondělí 1.3.2021. Zapojit se budou moci i děti mladší s ohledem na jejich věkové možnosti a schopnosti. Citace z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření: Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Přerušení dodávky elektřiny

V úterý 2. 3. 2021 bude mateřská škola uzavřena z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Děkujeme za pochopení.

Klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku spoustu zdraví, štěstí a spokojenosti přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Louky.

Lyžařský kurz

V termínu od 11.1. do 15.1.2020 mají 4 předškoláci možnost zúčastnit se lyžařského výcviku ve ski areálu Bukovec:

 • finanční spoluúčast rodičů činí 800,- Kč/dítě/kurz. Termín pro platbu bude ještě upřesněn.
 • možnost zapůjčení lyžařské výzbroje
 • děti budou pod vedením kvalifikovaných instruktorů

Případný zájem nahlaste p. učitelce na třídě. Výjezdové lyžařské kurzy se budou realizovat dle vývoje pandemické situace.

Ve středu 21.10. jsme se u příležitosti Dne stromů vydali na vycházku do přírody Louckého lesa. Upevnili jsme naše fyzické i duševní zdraví, nasbírali přírodniny ke tvoření ve školce, zapojily své smysly při vnímání podzimní přírody, učili se pojmenovat některé stromy, všímali si jejich plodů a listů. Cestou zpět nás pozval na návštěvu náš kamarád Péťa – na jeho zahradě se děti vydováděly na hřišti; seznámil nás také s jeho roboty, o kterých nám ve školce vypráví. Děkujeme tedy touto cestou mamince Péti za pozvání. Také děkujeme mamince Šimonka za pozvání do Rybího domu, který jsme navštívili na začátku října. Fotografie z obou akcí najdete ve fotogalerii.

Omlouvání dětí

Prosíme o omlouvání dětí na tel. čísle mateřské školy: +420 558 848 095, 

nebo e-mailem: ms.louky@borovskeho.cz

 nejpozději do 7 hodin ráno.

Plán akcí na říjen

2.10. – výlet do Rybího domu v Chotěbuzi         20.10. – vánoční focení dětí pro přihlášené děti 21.10. – PRVNÍ POMOC ZÁŽITKEM A ZÁBAVNĚ – beseda o první pomoci s praktickou ukázkou s pracovníky Českého červeného kříže – dopoledne v MŠ – přeloženo na neurčito

Divadlo Duo Šamšula Ve středu 23.9. nás v MŠ navštíví dopoledne divadlo Duo Šamšula s pohádkou Jak pejsek s kočičkou vařili dort. Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Výlet do Dinoparku Ostrava

 • ve čtvrtek 17. září 2020
 • svačina v 8 hodin v MŠ
 • odjezd od MŠ v 8.30 hodin

S sebou: batůžek s uzavíratelným pitím, drobnou sladkost, pláštěnku. Návrat na oběd v 11.45 hodin. Doprava i vstupné jsou financovány z projektu ,,Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“

Protiepidemická opatření platná pro školní rok 2020/2021 (formulována v Manuálu pro provoz škol a školských zařízení vzhledem ke Covid-19 – vydaný MŠMT)

 • Po příchodu do MŠ u vchodu použijí zákonní zástupci desinfekci rukou, dohlédnout na převlečení dětí v šatně a důkladné umytí rukou mýdlem. Děti budou předány před vstupem do třídy. Prosíme, aby rodiče dětí nevstupovali do prostoru třídy (doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy omezen).
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy MŠ vstoupit.
 • Aktivity a akce, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (kulturní a sportovní akce) se konat nebudou.
 • Školní výlety a školy v přírodě je možné organizovat (jen v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle ,,semaforu” MZd, přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).
 • Pro děti předškolního věku je docházka do MŠ povinná. Povinnost se nevztahuje na období školních prázdnin. Při nařízení karantény škola poskytuje vzdělávání výhradně distančním způsobem přizpůsobeným individuálním podmínkám jednotlivých žáků a personálním a technickým možnostem školy.

Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Děti do MŠ potřebují:

 • převlečení do třídy
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky/legíny
 • obuv s pevnou patou
 • pyžamko na spaní
 • převlečení na pobyt venku – pohodlné, nebránící dětem v pohybu – prosíme dětem připravit do dolní části šatní skříňky (část na sezení) na hromádku, aby děti věděly, co si mají ven obléknout
 • pokrývku hlavy podle počasí
 • v jarních a podzimních měsících gumáky
 • balení papírových kapesníků (100 ks), tekuté mýdlo
 • pokud děti chtějí plyšovou hračku na spaní,doporučujeme donést jednu hračku, kterou si v MŠ nechají u svých peřinek po celý školní rok (z hygienických důvodů)

Děti do MŠ nenosí:

 • hračky z domu
 • tvrdé bonbóny, žvýkačky
 • cenné předměty

Přejeme všem dětem spoustu příjemně strávených chvil a radostných zážitků ve školce.

Přejeme všem pěkné prázdniny plné radosti, sluníčka a pevného zdraví. Dětem děkujeme za společně strávené chvíle a rodičům za spolupráci. Těšíme se na některé z Vás opět v prázdninovém provozu od 10. 8., případně v novém školním roce. Mějte se hezky.

Znovuotevření MŠ Louky

S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo a rozeslalo manuály pro provoz mateřských a základních škol do konce školního doporučuje Odbor školství a rozvoje po projednání s vedením města  přistoupit ke znovuotevření mateřských škol od 11. května 2020. Od pondělí 11. 5. se tedy otevírá MŠ Louky.

V den příchodu dítěte musí rodič doložit podepsané 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKU VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – ke stažení v záložce pod textem.

Také podpisem potvrdí seznámení se a souhlas s podmínkami uvedenými v dokumentu

PROVOZ MŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU (v záložce pod textem) vydaným MŠMT. 

Z preventivních důvodů proti šíření nákazy Covid – 19 budou děti předávány doprovodem při vstupu do MŠ, kde si je zaměstnanec MŠ převezme.

V případě, že dítě do MŠ nastoupí:

Z organizačních důvodů prosíme co nejdříve o zaslání potvrzující SMS na tel. číslo 776 841 513 s datem nástupu dítěte do MŠ. 

Děkujeme za pochopení.

 

Informace MŠMT

V liště pod tímto textem najdete informace vydané Ministerstem školství, mládeže a tělovýchovy k provozu MŠ do konce školního roku 2019/2020.
Prosíme o důkladné seznámení se s veškerými informacemi.
 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Omlouvání dětí:  formou SMS na tel. čísle 739 519 946telefonicky na tel. čísle  558 848 095, nebo nejpozději den předem p. učitelce na třídě.