ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:00

_DSC0010

02-home2

MŠ Louky

Vítejte na oficiálních stránkách Mateřské školy Karviná - Louky. Jsme rádi, že jste tady.

Napište nám

O škole

Přejeme všem krásné a bezstarostné prázdniny a budoucím prvňáčkům do jejich školních let spoustu štěstí, spokojenosti, ale i píle při plnění povinností. Rodičům děkujeme za spolupráci.

PLATBA ZÁLOHY NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 • do 20. 7. 2022 – 1 000,- Kč (předškolní děti: 700,-Kč)

ČÍSLO ÚČTU: 1721590359/0800 ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE + ZÁLOHA NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ Prosíme všechny rodiče, aby si pozastavili platby za školné na měsíc červenec a srpen 2022. Inkaso na stravné není potřeba rušit – platby za červenec a srpen nebudou strhávány.

Prázdninový provoz – letní prázdniny

Mateřská škola Louky bude v období hlavních prázdnin v provozu v termínu od 15. srpna do 31. srpna 2022. V případě zájmu o umístění dítěte v tomto termínu, je nutné do konce května 2022 vyplnit a odevzdat přihlášku.  Od 1. července do 12. srpna bude Mateřská škola Louky uzavřena. V případě potřeby o umístění dítěte v tomto období je nutné si vyzvednout, vyplnit a odevzdat přihlášku k prázdninovému provozu na jiných mateřských školách v Karviné, v termínu jejich prázdninového provozu – viz. zde. Prosíme všechny rodiče, aby si pozastavili platby za školné na měsíc červenec a srpen 2022. Inkaso na stravné není potřeba rušit – platby za červenec a srpen nebudou strhávány.  Pokud bude dítě navštěvovat MŠ během letních prázdnin, rodiče dostanou informaci o jednorázové platbě.

Beseda v knihovně Medvídci jdou do školy se přesouvá na čtvrtek 23.6. Děkujeme za pochopení.

Ve školce se nám objevila šestá nemoc (infekční virové onemocnění).

Vystoupení pro Loucký svaz žen

V pátek 13.5. 2022 budou vybrané starší děti vystupovat u příležitosti svátku babiček pro místní Svaz žen v budově bývalé Úřadovny v Karviné – Loukách.   Prosíme o vyzvednutí vystupujících dětí v 16 hodin před zadním vchodem do budovy Úřadovny. Děti mohou mít v šatně připravené oblečení (děvčátka: šaty nebo sukýnky, chlapci: kalhoty, košile) na převlečení. Dále prosíme o vyzvednutí ostatních dětí z MŠ nejpozději do 15.30 hodin, moc děkujeme. 

Elektronický předzápis
Kritéria pro přijetí do mateřské školy pro šk. rok 2022/2023

 Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání 

určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně. 

14.6. 2022 od 8 do 14 hodin.

  KDO MŮŽE BÝT VZDĚLÁVÁN V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

 • Dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • Dítě, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

 • Zákonný zástupce dítěte (ust. § 183 odst. 7 školského zákona: „Zákonným zástupcem je pro účely tohoto zákona osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka.“). Podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec, viz informace MPSV, str. 2-3;
 • osoba, která má dítě svěřené do péče;
 • obecný opatrovník (určený soudem);
 • ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.

U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNO DOLOŽIT:

 • K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
 • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Dokládání očkování ukrajinských dětí bez očkovacího průkazu: https://www.edu.cz/dokladani-ockovani-ukrajinskych-deti-bez-ockovaciho-prukazu-vcetne-informaci-v-ukrajinstine/

Jarní focení je přesunuto na pátek 1.4. od 9 hodin. Aktivity projektu ,,Malý řemeslník“ jsou z pátku 25.3. přesunuty na čtvrtek 31.3. Vše z důvodu vysoké nemocnosti dětí. Děkujeme za pochopení.

Jsme na Facebook, sledujte nás: https://www.facebook.com/mslouky

Výjezdový lyžařský kurz – Ski areál Kempaland Bukovec

Statutární město Karviná připravilo i pro letošní rok dopolední výjezdový lyžařský kurz pro děti předškolního věku pod vedením kvalifikovaných instruktorů ve Ski areálu Kempaland Bukovec.

● termín: 10. – 14. 1. 2022 ● 2 hodiny lyžování denně pod vedením kvalifikovaných instruktorů ● finanční spoluúčast rodičů – 800,- Kč – platba ve čtvrtek 6.1. 2022 v MŠ ● odjezd každý den ráno v 7.15 hodin ze zastávky Louky – Zátiší ve směru na Český Těšín autobusem s doprovodem p. učitelky, návrat na oběd ● svačinu děti dostanou z MŠ, pitný režim v podobě teplého čaje je zajištěn na místě, děti si tedy nic s sebou vozit nemusí ● s sebou: nepromokavé rukavice nejlépe upevněné na gumě, čepici bez bambule, případně kuklu, lyžařské oblečení

V případě nepříznivých lyžařských podmínek a při zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s Covid 19 může být lyžařský kurz zrušen.

Leden 2022

● středy 5. 1., 19. 1., 26.1. – 7., 8., 9. lekce návštěvy Solné jeskyně v Dětmarovicích

● 10. – 14. 1. – výjezdový lyžařský kurz ve Ski areálu Kempaland Bukovec (předškoláci)

● 17. 1. – Divadlo Duo Šamšula, pohádka O Otesánkovi – dopoledne v MŠ – vstupné hrazeno z třídního fondu

● 18. a 20.1. – praxe studentek Střední odborné školy Dakol oboru předškolní pedagogika

Přejeme Vám všechno nejlepší do nového roku 2022, spoustu zdraví, lásky, úspěchů a spokojenosti. Kolektiv zaměstnanců MŠ.

Soutěžíme o ČISTIČKU VZDUCHU AIR FIGHT 100 v hodnotě 36 000 Kč.

  Zasláním obrázku na téma Čistá příroda (obrázek pod tímto textem), který jsme s dětmi malovali, jsme zařazeni do soutěže na facebookovém profilu pořadatele. Pořadatel zveřejní všechny obdržené obrázky na svém facebookovém profilu v albu pojmenovaném Soutěž o čističku vzduchu. Obrázky jednotlivých soutěžících mateřských škol může široká veřejnost ohodnotit udělením „To se mi líbí“ a to v termínu od 15. 11. 2021 od 9:00:00 do 30. 11. 2021 do 12:00:00.  Po ukončení soutěže tj. 30. 11. 2021 ve 12:00:00 bude do 7 dnů vyhodnocen počet hodnocení „To se mi líbí“ udělených u obrázků jednotlivých soutěžících – první dva soutěžící, jejichž obrázky obdržely nejvíce hodnocení „To se mi líbí“, obdrží každý 1 čističku vzduchu Air Fight 100. Bezprostředně poté proběhne slosování o 5 kusů čističek vzduchu Air Fight 100.  Prosíme všechny naše příznivce o ohodnocení ,,To se mi líbí” u našeho obrázku – od 15.11. 2021 do 30.11.2021 na facebookovém profilu Cleanandhealth v albu Soutěž o čističku vzduchu. Děkujeme za podporu. 

Halloween v MŠ – info  zde.

Změny

 • Vánoční focení je přesunuto na pátek 22.10. od 9 hodin. Podobu fotografií naleznete zde. Cena: 390,- Kč, úhrada po obdržení fotografií.
 • 2. lekce návštěvy Solné jeskyně (20.10.) se z důvodu vysoké nemocnosti nekonala, lekce bude nahrazena. Ve středu 28. 10. se do Solné jeskyně také nepojede – z důvodu podzimních školních prázdnin.

Solná jeskyně Dětmarovice

Od středy 13. 10. 2021 budeme jezdit každou středu do Solné jeskyně v Dětmarovicích. 

Cena:                      100,- Kč/lekce/dítě (při počtu 15 dětí a více)

                             110,- Kč/lekce/dítě (při počtu 10 – 14 dětí)

 

Cena zahrnuje pobyt v jeskyni včetně dopravy. 

Zájemci uhradí částku 1 100,- Kč na celý kurz/dítě (10 lekcí).

Zůstatek bude vrácen podle skutečnosti (cena/lekce). Prosíme o úhradu do 12.10.

Svačina: v 8 hodin v MŠ

Odjezd: v 8.30 od MŠ

Děti přijdou již ráno do školky v oblečení, ve kterém pojedou.

Zveme Vás a moc doporučujeme návštěvu zajímavého semináře Mgr. Jiřího Haldy na téma:

 

„Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě“

 

 13. října 2021 od 16:30 hod.

v prostorách „hudebny“ na ZŠ Borovského

vstup zdarma

 • Základy emočního a sociálního vývoje dětí
 • Význam klíčových rituálů pro život
 • Role v rodině a jejich synchronní vazby

Anotace:vývoj emočního a sociálního zrání má svoje zákonitosti a je rizikové je podceňovat. Mozek je orgán, který má svoje obecné a svoje individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto odlišnostem respekt. Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný list a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb má svoji strukturu a významné je i respektovat pořadí vývoje potřeb a pamatovat na odlišnosti pohlaví. Význam vztahů v rodině je tedy zcela klíčový. Patří do něj základní vazby mezi jednotlivými členy – akcentuji ten, který se nejvíc přehlíží – vztahy mezi sourozenci. Které nejen tvoří významnou součást rodinného klimatu, ale také jsou základem pro tvoření partnerství po celý život. Mgr. Jiří Halda: speciální pedagog a rodinný terapeut.  Orientuji se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problém celé rodiny. Orientuji se tedy na  rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem. Jsem nepříliš aktivní sportovec, miluji válení kombinované s povalováním a jsem nenadaný, ale velmi vášnivý hráč na baskytaru. Vezměte si pohodlné oblečení a nestyďte se ptát. Prosíme o zapsání zájmu o účast v šatně MŠ nejpozději do konce září. 

Akce na měsíc říjen

 •  13.10. Beseda Mgr. Jiřího Haldy na téma: „Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě“ pro rodiče dětí – hudebna ZŠ Borovského
 • 15.10. – Divadlo Letadlo – představení Průzkumníci v Africe – dopoledne v MŠ, vstupné hrazeno z třídního fondu
 • 20.10. – Vánoční focení – dopoledne v MŠ pro nahlášené děti (cena a podoba fotografií bude zveřejněna na začátku října), k focení se mohou dostavit i sourozenci, kteří MŠ nenavštěvují.
 • 26.10. ,,První pomoc zážitkem a zábavně “ – Beseda s pracovníky Českého červeného kříže o základech první pomoci s maskováním

V případě pěkného počasí si uděláme výlet do Louckého lesa – termín bude ještě  upřesněn podle počasí.

Ve středu 8.9. jsme se s dětmi vydali do Archeoparku v Chotěbuzi. Děti se seznámily se životem našich předků Slovanů, v hradisku navštívily repliky domečků, ve kterých žili. Dozvěděli jsme se, co Slované jedli, co si oblékali, s čím bojovali, z čeho vyráběli kuchyňské náčiní a stavěli obydlí.  Děti si zkusily mletí zrní na mouku, ,,psaní“ na voskovou tabulku a asi nejvíce se jim líbila střelba lukem na terč. Výlet si pěkně užily a obohatily se o nové poznatky. Fotografie jsou k prohlédnutí ve fotogalerii.

Prodloužení provozu MŠ

Od začátku školního roku 2021/2022 bude provoz MŠ prodloužen – otevření MŠ v 6 hodin, uzavření v 16 hodin.

Děti do MŠ potřebují: 

 • převlečení do třídy
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky/legíny
 • obuv s pevnou patou
 • pyžamko na spaní
 • převlečení na pobyt venku – pohodlné, nebránící dětem v pohybu – prosíme dětem připravit do dolní části šatní skříňky (část na sezení) na hromádku, aby děti věděly, co si mají ven obléknout
 • pokrývku hlavy podle počasí
 • v jarních a podzimních měsících gumáky
 • balení papírových kapesníků (100 ks), tekuté mýdlo, balení toaletního papíru
 • pokud děti chtějí plyšovou hračku na spaní, doporučujeme donést jednu hračku, kterou si v MŠ nechají u svých peřinek po celý školní rok (z hygienických důvodů)

Děti do MŠ nenosí: 

 • hračky z domu
 • tvrdé bonbony, žvýkačky
 • cenné předměty

Těšíme se na Vás v novém školním roce a přejeme všem dětem spoustu spokojených chvil a radostných zážitků ve školce.

Protiepidemická opatření platná pro školní rok 2021/2022

(viz. SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ vydaný MŠMT)

 • Po příchodu do MŠ u vchodu použijí zákonní zástupci desinfekci rukou, dohlédnout na převlečení dětí v šatně a důkladné umytí rukou mýdlem. Děti budou předány před vstupem do třídy. Prosíme, aby rodiče dětí nevstupovali do prostoru třídy a zdržovali se v budově MŠ jen po dobu nezbytně nutnou pro předání a vyzvednutí dětí (MŠMT nadále doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy omezen).
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy MŠ vstoupit
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.Další pravidla mohou být zavedena v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Omlouvání dětí:  formou SMS na tel. čísle 739 519 946telefonicky na tel. čísle  558 848 095 do 7.30 v den nepřítomnosti, nebo nejpozději den předem p. učitelce na třídě. Pokud rodič dítě nestihne omluvit, může si první den nepřítomnosti v době od 11 do 11.15 oběd vyzvednout.