ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:00

Sponzorství

Uvítáme jakýkoliv sponzorský dar, který přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a pobytu Vašich dětí v MŠ v podobě např.:
  • nákupu hraček a vybavení MŠ
  • údržby zahradního areálu a jeho vybavení
  • údržby a renovace interiéru
  • finančních darů

Děkujeme.

 

Jak sponzorovat MŠ?
  • Je možné sponzorovat mateřskou školu z hlediska odpočtu na daních?

Ano. Školku sponzorovat lze. Mateřská škola je vděčná za jakýkoliv dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školky nebo výuku.

  • K čemu školka smí sponzorský dar využít?

Sponzorské dary budou použity zejména na zajištění základní činnosti školky, např. nákup vybavení do tříd, školní zahrady, tělocvičny či šaten. Za sponzorské dary lze pořídit nábytek, hračky, nebo výtvarné vybavení, učební pomůcky pro předškolní děti.  Dar nebude použit na osobní náklady (mzdy, odměny, apod.).

  • Jaké jsou podmínky pro sponzorování školky?

Podmínky pro sponzoring upravuje Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějsích předpisů stanovuje podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty

  • Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru školce. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání. Jestliže zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.

  • Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?

Ano. Se školkou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je   k  odečtu   z  daní.  Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, školka se touto smlouvou   zavazuje,  že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy a konkrétní účel použití daru je pro obdarovaného závazný.

  • Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Věcné dary školce věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním  předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školky musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školku je vždy praktičtější finanční dar. Na pořízení věcí je jednodušší se domluvit s ředitelkou mateřské školy, která má nejlepší přehled, jaké vybavení školka potřebuje. Ano, jako doklad o poskytnutí daru uzavřete s MŠ jednoduchou darovací smlouvu, v níž je možno sjednat i konkrétní účel použití daru, který je pak pro obdarovaného závazný.