ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:00

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace, Mateřská škola Louky, Na Zátiší 364/1, Karviná Louky, 735 73

Telefon/fax:e-mail:
MŠ Louky+420 558 848 095ms.louky@borovskeho.cz
Referentka a vedoucí školní jídelny MŠ: +420 558 848 094
Kuchyň: 739 519 946
Provozní doba referentkyPondělí
Středa
Pátek
6,00 - 14,00
6,00 - 14,00
6,00 - 14,00
Provozní doba MŠ:6,30 - 16.00