ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:30 - 16:00

Zápis do MŠ

Možnost elektronického předzápisu:  

zde

 

Zápis do MŠ Karviná – Louky

bez přítomnosti dětí v mateřské škole

od 2. do 16. května 2020 

Přijímací řízení do ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, odloučené pracoviště MŠ Louky pro školní rok 2020/2021 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Způsoby zápisu

  •   čistě elektronicky online (doporučujeme) 
  •   návštěvou zákonného zástupce (bez dětí) v mateřské škole po telefonní domluvě na tel. čísle +420 776 841 513 ve dnech:

                      pondělí 4. května a 11. května od 08.00 do 12.00 hodin

                      středa 6. května a 13. května od 14.00 do 16.00 hodin

                      čtvrtek 7. května a 14. května od 08.00 do 12.00 hodin

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle + 420 776 841 513, nebo e-mailem: ms.louky@borovskeho.cz.

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši mateřskou školu.

Těšíme se na další spolupráci a dětem přejeme spoustu krásných zážitků a spokojenosti v mateřské škole.

                                                                                                  

Rozhodnutí o přijetí

 

 

Základní škola a Mateřská škola Borovského, příspěvková organizace

odloučené pracoviště: MŠ Karviná –  Louky, Na Zátiší 364/1, Karviná – Louky, 735 73

 

Seznam registračních čísel dětí přijatých pro školní rok 2020/2021:

 

MS3/20/01

MS3/20/02