ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:00

Naše MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ

Mateřská škola Karviná – Louky

   

   Jsme jednotřídní mateřskou školou s kapacitou 20 dětí. Třída má heterogenní složení a navštěvují ji děti ve věku od 2 do 6 let.    

   Mateřská škola Karviná – Louky byla zřízena v roce 1970. 1. ledna 2016 došlo ke sloučení se Základní školou Borovského. Je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Magistrát města Karviné.

   Nachází se v domku rodinného typu s velkou zahradou, která dětem poskytuje dostatek prostoru pro volný pohyb i hru. V prostorách mateřské školy se nachází šatna (zrekonstruována v roce 2020 – vybavena novými šatními skříňkami s dostatečným úložným prostorem), třída, sociální zařízení, kancelář vedoucí učitelky, jídelna a kuchyň pro přípravu jídla pro děti i zaměstnance MŠ. Třída je pestře vymalovaná, dostatečně prostorná pro daný počet dětí, v roce 2018 vybavena novým účelným nábytkem a kobercem. Také školní zahrada prošla v roce 2018 rekonstrukcí – byla vybavena novými herními prvky (splňujícími normy EU), které přispívají ke zdokonalování pohybové koordinace u dětí.    Pro pobyt venku je využíváno blízké okolí MŠ k vycházkám k řece Olši, do lesa, na místní fotbalové hřiště.    

   Provoz MŠ je celodenní od 6.30 do 16.00 hodin.

   K zaměstnancům patří 2 pedagogicky kvalifikované učitelky, kuchařka, školnice a v zimním období topič.

 

Co nabízíme?

   

   Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu Na cestě za poznáním, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a podílí se na komplexním rozvoji osobnosti dítěte. Rodiče jsou informováni o cílech a obsahu tematických bloků prostřednictvím vývěsek na nástěnce v šatně mateřské školy.    

   Několikrát týdně se děti seznamují s anglickým jazykem hravou formou s využitím didaktického materiálu Cookie and Friends.    

   Jsme zapojeni do projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky České obce sokolské a rozvíjíme tak pohybovou obratnost u dětí.     

   K dalším aktivitám patří např. návštěvy divadelních představení, besedy v knihovně a s knihovnicemi, návštěvy Solné jeskyně v Dětmarovicích, kurz plavání, bruslení, Hrátky s míčem na Házenkářské hale v Karviné, karneval, škola v přírodě, školní výlety, návštěvy Prckova ráje, ekologicky zaměřené vycházky do místního lesa, k řece aj. Rodiče s dětmi se mohou účastnit různých akcí – např. Uspávání a Probouzení broučků, Martinské slavnosti, Mikuláše, vánočního a velikonočního tvoření, besídky pro maminky, vystoupení pro Loucký svaz žen, oslavy Dne dětí aj.