ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Zátiší 364/1

735 73 Karviná-Louky

+420 558 848 095

ms.louky@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:00

Denní režim

Denní režim je vyvěšen na nástěnce při vstupu do MŠ. Neměnná je doba jídla, ostatní činnosti je možné pružně upravovat. 

 

6.00 - 8.00scházení dětí, spontánní i řízené činnosti dětí, individuální, skupinové
8.15 - 8.30úklid, hygiena
8.30 - 8.45svačina
8.50 - 10.00ranní kruh, aktivity a činnosti vycházející z třídního vzdělávacího programu - individuální, skupinové, frontální, spontánní a pohybové hry dětí - s ohledem na schopnost délky soustředění a na aktuální potřeby dětí
10.00 - 11.00pobyt venku - na školní zahradě, při vycházkách do blízkého okolí (v případě pěkného počasí chodíme ven i dříve)
11.30 - 12. 00hygiena, oběd, příprava na odpolení odpočinek
12. 00 - 14.00 ukládání dětí ke spánku, poslech čtených pohádek, poslech relaxační hudby, odpočinek, nespícím dětem jsou nabídnuty klidové činnosti
14.00 - 14.30probouzení dětí, úklid lůžkovin, hygiena
14.30 - 16.00odpolední svačina, spontánní hry, nabízené činnosti dle zájmu dětí, rozcházení dětí